Hastighetsgränser

Hälften kör för fort på vägarna

Varannan bilist bryter mot hastighetsgränserna. Det visar Motormännens dolda hastighetskontroller på 19 platser runt om i landet, bland annat i Kristinehamn.

När mätningen gjordes om med synliga kontroller sjönk andelen fortkörare till var femte trafikant. Motormännen granskade närmare 5 000 trafikanter.

– Vår undersökning visar att man enkelt kan få fler att följa trafikreglerna. När vi gjorde synliga kontroller blev trafikrytmen mycket lugnare och nästan dubbelt så många bilister respekterade hastighetsgränserna.

Slutsatsen vi kan dra från undersökningen är att fler synliga poliser på vägarna skulle ha en mycket stor effekt på andelen fortkörare, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

– Idag är det i princip riskfritt att köra för fort. Upptäcktsrisken för hastighetsöverträdelser är så låg att den motsvarar böter för fortkörning en gång vart trettionde år för normalbilisten. Det är troligen huvudförklaringen till att så få respekterar hastighetsgränserna, säger Niklas Stavegård.

Motormännen har sedan länge krävt att det införs en fristående nationell trafikpoliskår som verkar över hela Sverige. Idag är trafikpolisverksamheten organiserad länsvis, vilket gör att omfattning och arbetsmetoder varierar kraftigt mellan olika delar av landet.

Hastighetsmätningarna genomfördes av Motormännens lokala klubbar och vägombud i: Stockholm, Eskilstuna, Katrineholm, Linköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Staffanstorp, Helsingborg, Göteborg, Mellerud, Kristinehamn, Rättvik, Sundsvall, Sollefteå, Östersund, Umeå och Luleå.