Aktion i helgen

Spanare ska stoppa krogknarket

Nätverket "Krogar mot knark" i Karlstad kommer i helgen att genomföra en kampanj mot narkotika. I Karlstad är sju krogar med i samarbetet för att få bort knarket från krogen, säger drogsamordnaren Magnus Wallgren.

– Som krog bör man ställa upp och samarbeta med polisen, man har en policy man jobbar med, man deltar i våra utbildningar och är med på att vi gör krogmiljöronder hos dom, säger Magnus Wallgren är kriterier för krogarna i nätverket.

Alla krogar är inte med, utan det är de sju största i Karlstad. De som har öppet till 02 och som är dansställen.

– Där vet vi att narkotika finns, hävdar Magnus Wallgren, men tanken är att vi ska bygga upp "Krogar mot knark" på ett bra sätt och sedan gå vidare med att bredda.

– I Karlstad är det ett stort problem, men vi har sett att genom att vi haft nätverket sedan 2005, så har vi börjat se en nedåttrend.

Det är mycket tack vare krogmiljöronder och bättre uppmärksamhet man upptäcker allt mer. Bland annat kollas toaletter extra noga för att se att det inte är fler som är där inne. Personalen är nu tränad och utbildad på ett helt annat sätt än tidigare och nätverket går också ut och marknadsför att man samarbetar.

– Man ska veta om att vi är enade och man ska veta om att man har ögonen på sig när man är på krogen, avslutar Magnus Wallgren.