Fortsatt fiskande efter utländsk sjukvårdspersonal

Landstinget i Värmland fortsätter att rekrytera psykiatrer från utlandet. I framtiden kan det bli aktuellt att rekrytera även annan personal inom psykiatrin säger Bertil Larsson, biträdande divisionschef inom psykiatrin.

– Det är brist på doktorer och vi måste vara långsiktiga i vår planering för att säkra kvalitén inom psykiatrin, säger Bertil Larsson.

Och säkrad kvaliét betyder fortsatt utländsk rekrytering. Av tio nyanställda psykiatrer är sex kvar och det är en bra siffra menar den biträdande divisionschefen. Att det kan bli problem men språket är Bertil Larsson medveten om men understryker att det är viktigt att tänka på långsiktigheten i planeringen.

Ksenia Sjvets från Lettland är en av de utländska psykiatrikerna som var på anställningsintervju hos Värmlands landsting igår.

– Jag provar gärna något nytt och jag har inget problem med att behöva lära mig språket. För mig är det en bra möjlighet, säger hon.