Förnybar bionergi i fokus på Universitet

Hur kan man på bästa sätt utnyttja den förnybara bioenergin? Det diskuterades på Karlstads universitet idag när näringliv och forskare från Värmland, Gävleborg och Dalarna i projektet SWX-Energi samlades

Projektet SWX-Energi startades 2009 och samlar folk från näringsliv och akademivärldarna i Värmland, Gävleborg och Dalarna. Syftet är att man under ett antal träffar och workshops ska effektivisera användningen av förnybar energi inom länen.

– Vi har tillångarna av råvarorna. Istället för att elda en massa olja och liknande. Då är det ju bättre att använda det vi redan har själva, säger Lars Persson från Region Gävleborg, projektchef för SWX-Energi.

Nu hade turen kommit till Karlstads universitet, som fick visa upp sn specialitet, pellets- och biogasproduktion.

– Vi har jättemycket att bidra med. Vi har skapat en färdig anläggning där vi kan titta på alla parametrar, säger Jonas Berghel, docent i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.