Hammarö

Upprop mot förskolebesparingar

En namninsamling har startas på Hammarö mot besparingarna i förskolorna i kommunen. Enligt ett upprop som skickats till 850 föräldrar, har barngrupperna blivit större samtidigt som personaltätheten minskar.

- Vi är upprörda för att situationen börjar bli ohållbar för både barn och personal. Vi är dels rädda för säkerheten och för att de inte ska få den tid och pedagogik som behövs, säger Kay Roldny, en av de föräldrar som samordnar aktionen.

Bakom uppropet står Föräldrarepresentanter Enhetsrådet Lunna/Mörmo, som menar att det planeras fler besparingar mot förskoleverksamheten.