KARLSTAD

Serveringstillstånden har mer än fördubblats

Antalet krogar med serveringstillstånd i Karlstad har mer än fördubblats sedan mitten av 90-talet. Men att kommunens alkohol handläggare fortfarande bara är två är inget problem enligt Torbjörn Tetzlaff, alkoholinspektör i Karlstad.

– Vi har folk som är ute varje helg på krogarna, sedan rapporterar de till oss om de sett något och vi kan välja vilka krogar vi vill besöka. På så vis får vi en mer kvalitativ tillsyn, säger Torbjörn Tetzlaff.

Idag finns 126 krogar med serveringstillstånd, sedan en krog i centrala Karlstad fick sitt tillstånd indraget förra veckan. Men enligt Torbjörn Tetzlaff finns inget som tyder på att fler krögare än tidigare missköter sig.

– Jag tycker att det är färre som missköter sig, men det är alltid samma saker man missköter sig med. Det är åldergränser, överservering och fusk med pengar, säger Torbjörn Tetzlaff.