Karlstads studenkår

Ny ordförande vill ha hårdare tag

Studentkåren vid Karlstads universitet måste bli tydligare och driva sina frågor på ett hårdare och tufffare sätt. Det säger Karlstads studentkårs nye ordförande Johan Kaluza.

Karlstads studentkår har fått en ny ordförande. Första juli efterträdes Beatrice Högå av Johan Kaluza, och för den nye kårordföranden väntar framförallt utmaningen att få studenterna att vilja engagera sig när det inte längre blir obligatoriskt att vara med i kåren.

Johan Kaluza är 23 år och har läst till ekonom. Sitt engagemang har han fått bland annat från scouterna och kårarbete är inte heller något nytt då han under året varit vice ordförande för Karlstad studentkår.

Samtidigt som Johan Kaluza blir ordförande försvinner kårobligatoriet och för att få studenterna att fortsätta vilja vara medlemmar tror han det krävs att kåren verkligen visar vad man jobbar med.

- Det handlar om ett tydligt politiskt budskap, att faktiskt driva färre frågor men att driva dom starkare, hårdare och tuffare. Vi kommer visa tydligt vad en medlem får och vad en icke medlem inte får, säger han.