Torsby

Besvikelse i USA över Torsbys ointresse

Torsby kommun har ännu inte svarat på den inbjudan man fick i höstas från sin systerkommun Thorsby i den amerikanska delstaten Alabama. Per-Erik Persson, representant för handelsorganisationen SAEDA, tycker Torsby kommuns agerande är märkligt.

I höstas kontaktades Torsby kommun av Thorsby i den amerikanska delstaten Alabama. Borgmästaren och den politiska ledningen ville ha kontakt med sin systerkommun i Värmland för att bland annat kunna öka handelssamarbetet. Men Torsby kommun har ännu inte svarat på inbjudan.

- Invånarna i Thorsby är mycket besvikna. säger Per-Erik Persson, representant för handelsorganisationen SAEDA, som ska befrämja handeln mellan södra USA och Skandinavien. 

- Det finns mycket som binder samman Värmland och Alabama och det finns ett intresse från länsledningen i Värmland till ökat samarbete. Därför är det så märkligt att inte Torsby kommun ens svarat på brevet, säger Per-Erik Persson.

Thorsby började bebyggas av 1865 av tre svenskar, och etablerades 1901 av nordiska invandrare. En av de första bosättarna var värmlandsbördige Theodore T. Thorson, som sedermera gav staden dess namn.

Vid folkräkningen år 2000 uppgick invånarantalet till 1 820 personer.

Många av Thorsbys invånare räknar sig som skandinaver. Detta märks särskilt i samband med Swedish Fest som hålls i staden, med parad, skönhetstävling och hantverksutställning. City Council arbetar långsiktigt för att utöka de svenska inslagen.