Kristinehamn

Fritt att välja själv

Vård- och omsorgsnämnden i Kristinehamn har beslutat att valfrihet ska gälla inom hemtjänst och hemvård.

Valfriheten startar den 1 september i år och innebär att den enskilde vårdtagaren själv får välja vilket företag som ska utföra hjälpen.

Den som avstår från att göra ett val får kommunal hemtjänst.