Karlstad

Pråmkanalen har fått en ny bro

Karlstad får idag sin 94:e bro. Det är en ny gång- och cykelbro över pråmkanalen mellan CCC och den gamla badhusparken. En kran lyfte den 37 meter långa och 40 ton tunga bron på plats.

Om entreprenören NCC hade skadat några träd vid bromonteringen så hade ett vite utgått, därför använde firman en jättelik kran för att lyfta den på plats.

Bron har beställts från Polen och kommer allt som allt att kosta fem miljoner kronor. Men mindre än 100 meter från den nya bron går Götgatsbron som också korsar Pråmkanalen. Så den nya bron innebär ju en avsevärd kostnad för något som egentligen redan finns. 

– Tanken är ju att vi skulle försöka få ett genomgående stråk för både gående och cyklister, som ska kunna följa Klarälven och kunna nå älvstränderna, säger Per Olof Linder, ingenjör på Karlstad kommuns Teknik- och fastighetsförvaltning.