Karlskoga

Uppgörelse klar i Morphic-tvist

Företaget Morphic, med verksamhet i bland annat Karlskoga, har träffat en förlikning med de två före detta styrelseledamöterna Kurt Dahlberg och Peter Enå.

Förlikningen innebär att Morphic släpper sina krav på bland annat skadestånd på grund av ett börsvite och Dahlberg och Enå släpper kraven på avgångsvederlag och semesterersättning.

Nu ska förlikningen godkännas vid en extra bolagsstämma.