torsby

Kommunen fiskar inte ut vattnen

Torsby kommun är en av få kommuner i landet som använder fisk från hållbara bestånd i de kommunala köken. Det visar Naturskyddsföreningens enkätundersökning. Sammanlagt var det bara elva av 202 kommuner som uteslutande använde fisk från områden där bestånden förnyas.

– Det är ett intresse från oss i ledningen att vi ska använda bra produkter, säger Ninni Boss som är kostchef i Torsby kommun.

– Vi har fått med den här typen av fisk i vår upphandling, så det är en kostnad vi planerat för.

201 av landets 290 kommuner svarade på Naturskyddsföreningens enkät varifrån de tog sin fisk. Av dessa 201 kommuner var det elva kommuner, bland dem Torsby, som enbart tog fisk från hållbara bestånd, Torsby är också den enda kommunen i Värmland som inte köper någon rödmärkt fisk.

– Vi tänker hålla oss till den fisk som är godkänd och inte är rödmärkt, säger Ninni Boss.