Karlstad

Dålig arbetsmiljö på Centralsjukhuset

Centralsjukhuset i Karlstad riskerar nu att få betala vite på 100 000 kronor om de inte ser över och förändrar arbetsmiljön för sina anställda på hudmottagningen på sjukhuset.

Detta konstaterar Arbetsmiljöverket efter en utredning som visar på att bland annat arbetsbördan för de anställda är alldeles för stor och att det finns risk för personalens hälsa.

Senast oktober i år ska bristerna vara åtgärdade.