Karlstad

Industriutsläppen ska minskas

Utsläpp av olja och lösningsmedel till avloppsnätet i Örsholmens industriområde i Karlstad har ökat de senaste åren men nu ska utsläppen minska, säger miljöinspektör Kristina Hedfors.

Miljöförvaltningen gör under sommaren en inventering runt Örsholmen för att se vilka verksamheter som förekommer på området.

– Det känns angeläget och vara ute och försöka informera om alla utsläpp, vi vill upplysna om att problemet finns och att det finns sätt och förbättra det hela, berättar Kristina Hedfors som är miljöinspektör på miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen får företagen och uppmärksamma dem rutiner som finns och sedan lämna förslag på förändringar man kan göra för att minska utsläppen.

En av dem stora problemen som leder till utsläppen är tvätt av fordon, ett exempel är bilar och dem har mycket metaller som kan komma med olja och om det inte finns någon rening efteråt så kommer det orenade ut i detta fall i älven.

– Jag tror företagen vet varför vi är ute och dem vill nog göra sitt bästa för att inte få problem på nätet. Jag har inte sett några problem hittills. Det kan vara mycket stress nu runt semestertder men vi har sagt att vi kan komma tillbaka. Huvudsaken är att företagen ser över dem här hanteringarna, säger Kristina Hedfors. /Sormeh Gadackhian.