Landstinget

Högt avgångsvederlag upprör

Flera fackliga organisationer inom sjukvården i Värmland, reagerar på att en före detta chef för rättspsykiatrin får över en miljon kronor i avgångsvederlag.

I ett brev till landstiget skriver Vårdförbundet, SACO och SKTF, att de vill ha en förklaring till varför en avsatt chef får ett stort avgångsvederlag.

Den avsatte chefen fick lämna sitt uppdrag sedan han och ledningen hade olika syn på hur den rättspsykatriska avdelningen skulle drivas.