Karlstad Universitet

Utländska studenter måste betala

Från och med augusti nästa år blir det inte längre gratis att studera på universitet i Sverige för studenter utanför EU som inte omfattas av utbytesavtal. Det här kommer minska antalet utländska studenter och rektor på Karlstads universitet, Kerstin Norén, tror att det kan försämra de svenska utbildningarna.

På Karlstads universitet handlar det bara om ett tiotal studenter per år, men totalt i Sverige skulle de nya reglerna beröra runt 2000 studenter om de gällde idag. Men den här gruppen, som till viss del består av personer från fattiga länder, kommer att minska kraftigt när utbildningar som varit gratis kommer att kosta från 75 000 upp emot ett par hundra tusen kronor.

Ett argument för att införa avgifterna har varit att svenska skattebetalare inte ska stå för utländska studenternas studier. Men Kerstin Norén tror att en nackdel är att svenska företag kan gå miste om internationella kontakter.

– Det handlar ofta om tekniker och ekonomer som får bra jobb i sina hemländer och som kan fungera som kontakter för svenskar i framtiden.

Tror du att även svenska studenter kan behöva betala för sina studier i framtiden?

– Ja, det tror jag. Från politiskt håll idag i Sverige har man sagt att det inte blir så. Men om man ser sig om i andra länder så är det en stark tendens och det beror på att det är väldigt dyrt med högre utbildning och det är allt fler som studerar, säger Kerstin Norén.