Merresor ny tågentreprenör i länet

Det nya bolaget Merresor blir ny entreprenör för tågtrafiken i länet. Merresor ägs av SJ och Flygbussarna och bolaget ska ansvara för driften av tågen och står till tjänst med lokförare och tågvärdar.

Idag har SJ 45 anställda i Karlstad och Merresors ambition är att erbjuda dessa fortsatt anställning, säger Mikael Bergkvist, VD i Merresor AB. Underhållet av motorvagnarna ska skötas av Tågåkeriet i Bergslagen, som tecknat avtal med Värmlandstrafik och Merresor.