Jämställdhet

Långt kvar till ett jämställt Värmland

Det går trögt med jämställdheten i Värmland. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har gått igenom all statistik mellan åren 2004 och 2010 och slutsatsen är att jämställdheten i stort sett är oförändrad eller bara har ökat marginellt det senaste decenniet.

Det har skett en långsam förbättring av jämställdheten inom vissa områden. Pappornas uttag av föräldrapenning har ökat något, från 17 till 21 procent, vilket är sämre än riksgenomsnittet.

Andelen kvinnor som arbetar heltid och andelen kvinnliga chefer har ökat inom såväl offentlig som privat sektor, men fortfarande är andelen manliga chefer inom näringslivet mycket hög.

Genomgående visar undersökningen att läget i stort sett är oförändrat eller endast rört sig marginellt framåt. I kommuner som Storfors och Eda går det mycket trögt medan det ser betydligt bättre ut i Hammarö.

Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör Maritha Johansson hade förväntat sig att det skulle ha hänt mer på dessa år.

– Om det fortsätter i samma takt som nu kommer det att ta lång tid innan Värmland är jämställt, säger Maritha Johansson.