Hammarö

Dykstockar måste rensas bort

För att få bort farliga stockar i Klarälven och dess mynningar vill Skoghallsådrans båtförening få tillstånd av länsstyrelsen att bärga dykstockar och sjunket gods.

Det är sjunktimmer som till och från flyter upp till ytan och som kan ställa till stora skador för båttrafiken i älven. Flera har kört i stockarna och fått både båt och motor fördärvade.

Skoghallsådrans båtklubb har 130 medlemmar och inom klubben finns bärgnings- och dykarkunskap.

– Vi har båtar och utrustning, så vi tror oss kunna bärga det här sjunktimret som finns på olämpliga ställen, säger Jörgen Angbo vice ordförande i båtföreningen.

En av anledningarna till att klubben vill få bort timret är att det ska byggas en ny gästhamn och trafiken på Vänern ökar när det gäller båttrafiken, inte minst när det gäller båtbussarna.

– Det kan nog behövas att vi rensar bort de farligaste stockarna, avslutar Jörgen Angbo.