Bröstcancer

Många yngre skippar mammografin

Dödligheten i bröstcancer bland yngre minskar kraftigt med mammografin, visar en ny undersökning, men trots det är det en stor andel kvinnor som inte genomför undersökningen.

Mammografi gör att fall av bröstcancer kan upptäckas i tid och dödligheten därmed minskas även hos kvinnor under 50 år. Det visar en ny undersökning. Men allt fler värmländska kvinnor som kallats till mammografiundersökning tackar antingen nej eller dyker helt enkelt inte upp. Och störst är frånfället bland kvinnor i åldersgruppen 40 till 49 år.

Sedan våren 2009 erbjuds alla kvinnor i Värmland mellan 40 och 74 år mammografiundersökning. Före det var det kvinnor i åldrarna 50 till 69 år som kallades.

Men många kvinnor tackar nej eller låter bara bli att komma. Förra året var det drygt 16 procent av de kallade som inte undersökte sig. Och under första halvåret i år har den siffran ökat till drygt 20 procent.

Det var i och med att mammografin digitaliserades som uppdraget utökades till att uppfylla Socialstyrelsens krav om att kalla kvinnor som fyllt 40 år till undersökning. Men gensvaret har inte alls motsvarat landstingets förväntningar och därför ska man i början av nästa år skicka ut en enkät för att undersöka vilka orsakerna är bakom frånfället, berättar Birgitta Andersson, verksamhetschef på mammografin i Värmland.

– Utifrån de svaren så hoppas vi att vi ska få några ledtrådar om vilka orsakerna är. Om det beror på våra öppettider och om vi kan göra något för att öka deltagandet.

Är det förvånande att kvinnor i åldersgruppen 40 till 49 år inte har dykt upp i den utsträckningen ni förväntade er?

– Ja, jag tycker nog att det är lite överraskande för mig. För det har funnits ett sug efter att den här gruppen kvinnor skulle erbjudas mammografi.