Miljonregn över projekt i Värmland

Styrelsen för Region Värmland har idag beslutat om finansiering av en rad olika projekt, däribland Det företagsamma Värmland, Material- och konstruktionscentrum vid Karlstads universitet och Utveckling av Naturrum Värmland.

Regionstyrelsen beviljade 6,5 miljoner kronor till ALMI Företagspartner Värmland AB för åren 2011–2013 för projektet Det företagsamma Värmland.

Karlstads universitet får 3,4 miljoner kronor för projektet Material- och konstruktionscentrum.

Läs mer om regionstyrelsens beslut i korthet.