Arbetsmarknaden

600 jobb bort på en vecka i länet

Lena Hertzberg, chef för Arbetsförmedlingen i Karlstad, Grums och Hammarö, konstaterar att det är tråkiga besked, men på sikt är hon ändå optimitstisk.

På bara en dryg vecka har besked kommit om 614 försvunna arbetstillfällen i länet. 

200 jobb ska bort på posten i Karlstad, 114 på CCI i Säffle och 300 när Scanmodul lägger ner i Glava.

– Det känns olyckligt eftersom vi precis har haft en konjunktursvängning som har gått väldigt bra, så lite förvånad och chockad blev jag, säger Lena Hertzberg på arbetsförmedlingen.

Exakt vad detta innebär för länet tycker Lena Hertzberg är svårt att säga, eftersom en del varsel träder i kraft snabbt och en del kommer senare.

– Vi vet att det är en arbetsmarknad som har svängt och det börjar komma in mycket mer lediga jobb, så jag tror ändå på sikt att detta inte blir något stort bekymmer för länet.

Nu ska arbetsförmedlingen se vad de kan bidra med till de drabbade företagen.

Först tar de kontakt med företagen och hjälper till bland annat med informationsinsatser. I västra Värmland har arbetsförmedlingen redan utsett tre ansvariga för de drabbade företagen.

– Vi får försöka hitta lösningar till varje individ i det här och vi ska göra allt vi kan, avslutar Lena Hertzberg.