Karlstad

Vård- och omsorgsnämnden går plus

Ekonomin inom Vård-och omsorgsförvaltningen i Karlstad ser bra ut. Förvaltningen har sedan 2009 på olika sätt minskat kostnaderna.

Enligt den prognos som tagits fram efter åtta månader ser Vård- och omsorgsnämnden ut att få ett överskott på 23 miljoner kronor vid årets slut.