Internationellt FN-initiativ

Många uppmärksammade äldredagen

I dag är det FN:s internationella äldredag och det är något som flera kommuner i länet valt att uppmärksamma. Varje år kostar äldres skador drygt 11 miljarder kronor och ungefär 60 000 olyckor sker i och kring bostaden och detta är något man vill råda bot på.

På Skoghall uppmärksammas äldredagen genom att man anordnar aktiviteter för äldre och informerar dem om de faror som finns.

– Vi tycker att det är angeläget med äldrefrågor, säger medarrangören Karin Odenson, enhetschef på Gunnarskärsgården. De äldre blir ju en stor del av vår befolkning och vi tycker att det är viktigt att stötta så mycket det någonsin går och förebygga allt som går att förebygga.

Temat är äldres säkerhet och de som visar upp sig på äldremässan på Skoghall är bland annat Väntjänsten, anhörigstödjare, en kostchef, rehab-personal och en demenssjuksköterska. Ett av de populäraste arrangemangen var det som hölls på brandstationen där man demonstrerade olika räddningshjälpmedel.

– Jag har sett hur man släcker en människa som börjat brinna med hjälp av en brandfilt och det visste jag inte så mycket om förut, säger åskådaren Birgitta Persson. Den verkar väldigt effektiv och en sådan bör man absolut ha hemma, säger åskådaren Birgitta Persson.

– Man vill väl alltid veta mer men vi har fått ganska mycket information nu och då får man smälta det. Säkerhet vill vi alla ha, oavsett ålder, säger besökaren Ulf Johansson.