Henrys Tivoli förlorade också i hovrätten

Även i hovrätten förlorade Henrys Tivoli tvisten med Karlstad kommun. Hovrätten valde idag att fastställa den dom som Karlstad tingsrätt tidigare fattat.

Tvisten härtammar från 1999 då Mariebergsskogen sa upp avtalet med Björkmans Tivoli och Nöjesfältet Caravellen AB fick ta över verksamheten.

Henrys Tivoli menade då att kommunen inte följt lagen om offentlig uphandling.

Överklagandet till hovrätten kostade Henrys Tivoli drygt 26.000 kronor, eftersom hovrätten dömde tivolit att betala rättegångskostnaderna.

I tingsrätten dömdes Henrys Tivoli också att betala rättegångskostnaderna, då på 84.000 kronor.