Kronofogden

Turné för att minska skuldberget

Representanter från Kronofogden och Konsumentverket besöker i dag Storfors kommun för att försöka minska problemen med obetalda skulder. Även andra kommuner i Värmland kommer att få besök.

Allt fler personer i Sverige kan inte betala sina skulder och i Storfors kommun har sex procent av invånarna obetalda skulder som lämnats till Kronofogden för indrivning. Den totala skulden uppgår till drygt 29 miljoner kronor och många av de skuldsatta är ungdomar mellan 18-25 år.

I hela Värmland har fler än 12 000 privatpersoner obetalda skulder till ett belopp om knappt 1,7 miljarder kronor. Under besöket i Storfors ska man diskutera hur kommunen kan jobba förebyggande för att minska skulderna. Även andra kommuner i Värmland ska besökas.

– Vi vet att tidiga insatser är mycket billigare än åtgärder som görs senare, säger Margareta Lindberg från Konsumentverket. Vi tror att kommunerna kan utveckla det förebyggande arbetet och på så sätt spara stora pengar på minskade utbetalningar för exempelvis socialbidrag.

– Vi ser att många skuldsatta har det svårt att komma ur skuldfällan och att det kan leda till ett livslångt utanförskap, säger Anna-Karin Lindahl från Kronofogden. Vi kan se att överskuldsättningen är ett mycket stort problem som kostar samhället 30-50 miljarder årligen.

– Vi vet att vårt arbete i kommunerna kan bidra till att förebygga överskuldsättning, säger Monica Andersson, budget- och skuldrådgivare i Storfors kommun. Vi har tillsammans ett ansvar att hjälpa skuldsatta kommuninnevånare att ändra på sin situation.