Dödsfall inom vården anmäls

Landstinget i Värmland har anmält ett dödsfall till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Anmälan gäller en patient som vårdades för psykiska problem och som tog sitt liv i januari i år.

Patienten hade under långa perioder ständig övervakning men läkarna försökte att få patienten att gradvis ta mer eget ansvar för sin behandling och minskade därför övervakningen. Efter några dagar utan ständig övervakning tog patienten sitt liv.

I sin anmälan skriver landstinget att händelsen lett till att man sett över den aktuella avdelningens rutiner.