Torsby

Budget bättre än väntat

Torsby kommun ser ut att göra ett bättre resultat än budgeterat.

Prognosen pekar på ett plus på nästan 19 miljoner kronor, vilket är nästan 14 miljoner bättre än budgeterat. Resultatet innebär att Torsby kommun når det lagstadgade balanskravet.