Första steg mot gemensam eltaxa i EU

Från och med förste november delas Sverige in i fyra elområden. Allt enligt direktiv från EU. Värmland hamnar i  område tre, tillsammans med mellansverige och Stockholm.

Sverige delas in i fyra elområden från november 2011.

Svensk Energi informerar nu värmländska leverantörer av elström om de fyra nya elområdena.

Värmland hamnar i område 3 tillsammans med mellansverige och Stockholm.

Svensk Energis informatör Kalle Lindholm :

--Det kommer att visa sig var det behövs fler kraftverk och var elkraftnätet behöver byggas ut.

Svensk Energi är ett branchorgan för elkraftsleverantörer.

--Det är väldigt osäkert att kunna förutspå hur priset kommer att påverkas i Värmland säger Catherine Lillo, Svensk Energi. Blir det ordentligt kallt och ont om el så kan säkert det ge ett dyrare elpris under en sådan period.

--Jag tror inte att det här kommer att påverka elpriset alls för oss,säger Rickard Hjerthen, elsäljare på Karlstads Energi.

EU kommisionen har krävt av Sverige att kunna hantera de begränsningar som det svenska kraftnätet har vilket är anledningen till den här indelningen av landet

Målsättningen att knyta samman EU -länderna i en gemensam elmarknad. El ska gå att köpa från alla elhandelsföretag i hela Europa.