Trafik

Kraftig ökning av älgolyckor

Antalet älgolyckor i Värmland är rekordstort. Inte under hela 2000-talet har det inträffat så många älgolyckor som i år, säger trafikpolis Håkan Eriksson.

Antalet älgolyckor i Värmland är rekordstort. Inte under hela 2000-talet har det inträffat så många älgolyckor som i år. Förklaringen är en växande älgstam, enligt trafikpolisen Håkan Eriksson.

Hittills i år har det inträffat runt 500 älgolyckor i Värmland. Det är mer än under hela förra året och också rekord för hela 2000-talet. Enligt trafikpolis Håkan Eriksson beror det stora antalet olyckor på att älgstammen vuxit sig större. För att minska olyckorna föreslår han mer viltstängsel längs vägarna.

– Vi har försökt med information och en viltolyckskampanj, men jag tror att den bästa lösningen är en fysisk åtgärd så att viltet inte kommer ut på vägarna, säger han.

Eftersom alla olyckor måste anmälas tar det arbetet en stor del av trafikpolisens tid.

– Det är väldigt mycket eftersök, det har ökat och vi är ordentligt sysselsatta med alla rapporter som vi får in. Vi vill göra alla bilister extra uppmärksamma på det här problemet, säger Håkan Eriksson.