Landstinget

Budget bättre än väntat

Landstinget i Värmland beräknas få ett överskott på 89 miljoner kronor i år vilket är 30 miljoner bättre än budget.

Orsaken till det positiva resultatet är framförallt att skatteintäkterna blir högre än man förväntade sig när budgeten gjordes.

Landstingsdirektör Hans Karlsson säger att ekonomin ser tuffare ut nästa år eftersom landstinget inte får samma konjunkturbidrag som i år. Dessutom kommer fortsatt arbetslöshet och minskat invånarantal påverka skatteintäkter och statsbidrag negativt.

Ekonomin 2011 påverkas bland annat av att landstinget ska finansiera de stora och viktiga investeringarna i psykiatri, medicinsk service och internmedicinsk vård. Därför kommer utrymmet för löne- och prisökningar att vara begränsat.