Gemensam nämnd för bättre koll

Det mesta tyder på att Hagfors, Munkfors, Kil och Forshaga kommer att bilda en gemensam överförmyndarnämnd, som ska granska de gode männens arbete i alla de fyra kommunerna.

Tre av kommunerna har redan sagt ja till en gemensam överförmyndarnämnd, och i slutet av månaden ska kommunfullmäktige i Forshaga också rösta om saken.

– Huvudorsaken är att vi vill säkra kvaliteten och kompetensen över tid. Som det är idag är det ett oerhört sårbart system, säger Hagfors kommunalråd, socialdemokraten Mikael Dahlqvist om varför de vill ha en gemensam nämnd.

Just nu pågår en polisutredning som ska granska tre före detta socialdemokratiska politikers arbete som gode män och överförmyndare i en annan värmländsk kommun. De tre är misstänkta för ha förskingrat flera miljoner kronor för sina huvudmän.

– Jag vet inte om jag kan säga att det har påverkat den här processen så. Men under de åren som jag har suttit som ordförande så har jag märkt att kvaliteten och kompetensen har varierat över tid. Och jag inser att det här är ett sårbart system, förhoppningsvis så kommer det här att påverka rättssäkerheten också.

Kortsiktigt ger en gemensam överförmyndarnämnd ingen ekonomisk lättnad för de olika kommunerna, tror Mikael Dahlqvist, men i längden kan det finnas vinster att plocka hem.

– Det är en viktig milstolpe för samarbetet mellan kommunerna. Och förhoppningsvis kan vi hitta fler gemensamma frågor att samarbeta kring för att höja kvaliteten och sänka kostnaderna.