Landstinget i Värmland

Landstinget möter Somalia

För att kunna ge personer med somaliskt ursprung ett bättre bemötande anordnar landstinget en seminariedag idag om den somaliska kulturen och samhällslivet. Zandra Ricklund Granfeldt på Landstinget i Värmland är samordnare i asyl och flyktingfrågor:

– Det har kommit fler och fler somalier hit till Värmland och det var många som tyckte att vi borde ha en seminariedag för att lära oss mer om deras kultur, säger Zandra Ricklund Granfeldt.

– Det är ju alltid så att man känner en viss rädsla i mötet med nya kulturer, vi är ju olika personer allihopa. Och det är det här som vi har arbetat med en hel del. Ju mer kunskap vi har, ju mer ökar vår trygghet i mötet med andra kulturer och det är det som är syftet med det här seminariet, att man ska känna att man fått en del på fötterna.