Rädda Barnen

Projekt om kärlek ska locka unga

"Det handlar om kärlek", så heter ett projekt som Rädda barnen nu drar igång i Karlstad och Hammarö, och med sig har de en lång rad andra aktörer, som ungdomsmottagningar, polisen, socialtjänsten och tjejjouren. Med hjälp av teater och diskussioner ska de möta barnen i fem skolor.

– Vi ska informera barn och unga om deras rättigheter utifrån Barnkonventionen, säger Theresa Dahlström, projektledare på Rädda Barnen.

– Vi ska också informera barn så att de vet vart man kan vända sig om man har problem och behöver prata med någon.