Patienter behöver bättre hjälp efter hjärtinfarkt

Många av de som drabbas av hjärtinfarkt i Värmland får en ny infarkt inom ett år från den första.

Det beror oftast på att insatserna för att förhindra en ny infarkt inte är lika bra som den akuta hjärtinfarktvården. Det kan till exempel gälla hjälp med att sänka kolesterolvärdet, sänka blodtrycket och öka den fysiska aktiviteten.

Varje år drabbas drygt 1320 personer i Värmland av hjärtinfarkt. I genomsnitt drabbas tolv procent av dem, omkring 160 personer, av en ny hjärtinfarkt inom ett år. Det framgår av en sammanställning som Hjärt-Lungfonden gjort.