Illska mot försäljning av gamla reningsverket i Råda

Rådabor är missnöjda med att det gamla reningsverket i Råda ska upplåtas av kommunen till en privatperson och bli bland annat konstgalleri.

I ett överklagande till miljödomstolen och länsrätten skriver man att det gamla reningsverket, som i folkmun kallas för ”skithuset” har tjänat ut efter 33 års användning.

Eftersom fastigheten ligger vackert vid Rådasjön vore det bättre att länsinnevånarna får tillträde till marken som ligger inom strandskyddat område, menar de överklagande som anser att Hagfors kommun i stället ska riva huset och sanera området.