Norska läkares lönelyft förstörde budget

Den norska vården går back runt 2 miljarder kronor i år och hälften av förlusten beror på att läkarna fick ett mycket bättre löneavtal än budgeterat. Det hävdar en professor i hälsopolitik som talat med den norska radion.

Läkarna i Norge fick i genomsnitt 15,8 procents löneökning vilket kan jämföras med övriga norska löntagare som fick 9 procent. I kronor handlar det om att norska läkare ökade sin årslön med 97 000 kronor på en gång vilket spräckte vårdbudgeten med nära 1 miljard kronor.