Torsbyläkare frias om misstanke om felbehandling

En läkare vid Torsby sjukhus gjorde inget fel när han missade en blodpropp på en patient vid en första undersökning. Det anser hälso -och sjukvårdens ansvarsnämnd efter att ha undersökt händelsen.

Det var i början av året en 25-årig kvinna uppsökte sjukhuset för värk i ett ben. Kvinnan undersöktes och röntgades, men man fann ingenting och kvinnan skickades hem. Tio dagar senare återkom hon och då upptäcktes att hon fått en blodpropp, och hon anmälde läkaren.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anser att läkaren utfört undersökningarna på ett korrekt sätt, och lämnar därför anmälan utan åtgärd.