Kvinnlig ordförande i Handelskammaren

Handelskammaren i Värmland har för första gången fått en kvinnlig ordförande. Vid årsmötet idag valdes Ulla-Britt Stenholm, VD vid Cramo AB till ny ordförande.

Handelskammarens styrelse består nu av tre kvinnor och fem män. Handelskammaren har under året fått 150 nya medlemsföretag och består idag av närmare 700 företag runtom i länet.

Vid Handelskammarens årsmöte delades också pris ut till Anne-Katrin och Bengt Sahlström för deras arbete med Sahlströmsgården och Sillegården.