Överbeläggningar inom vården

Överbeläggningar inom sjukvården utgör en stor risk för vårdpersonalens hälsa. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som under hösten gjort drygt 300 inspektioner vid landets cirka 60 akutsjukhus.

I Värmland har Karlstad, Arvika och Torsby fått besök, och Arbetsmiljöverket menar att överbeläggningar på många håll blivit ett normaltillstånd.

Stress och hög arbetsbelastning är en vanlig orsak till arbetssjukdom bland undersköterskor och bland sjuksköterskor är det den helt dominerande orsaken.

Arbetsgivarna får nu några månader på sig att redovisa åtgärder för att rätta till arbetsmiljöproblemen.