Kristinehamn

Friskola får nej

Skolinspektionen har beslutat att avslå en ansökan från föreningen Rudskoga Friskola i Kristinehamns kommun om att starta förskoleklass och grundskola för årskurserna 1-6.

Skolinspektionen gör bedömningen att föreningen inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. Skolinspektionen anser bland annat att friskolan inte har kunnat uppvisa en realistisk budget och att man inte kommer att ha ett tillräckligt stort antal elever vid skolan.

Sökanden har i sin budget räknat på ett kommunalt bidrag på 4 499 000 kronor för 49 barn och elever, vilket motsvarar ett bidrag på i genomsnitt ca 91 800 kronor per elev. Enligt uppgift från Kristinehamns kommun var det kommunala bidraget till friskolor mellan ca 38 300 kronor per barn i förskoleklass och ca 71 600 kronor per elev i årskurs 6 för budgetåret 2010. Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.