Industri

Metso förlorar patent

Metso Fiber i Karlstad blir av med ett patent för ett system som används för att kontinuerligt koka kemisk pappersmassa. Det har patentbesvärsrätten bestämt.

Domstolen betraktar tekniken som en nyhet i förhållande till tidigare patent, men anser inte att den når upp till kraven för en uppfinning. Bolaget förlorade tvisten även hos Patent- och registreringsverket mot konkurrenten Andritz. Båda företagen säljer anläggningar till pappersindustrin.