"En kommun kan inte gå i konkurs"

1:21 min

Ingen kommunanställd behöver vara orolig för sin framtida pension, trots att hälften av de värmländska kommunerna inte har satt undan pengar för att kunna betala pensionerna.

Det anser Anders Knape från Karlstad, som är ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Vår utgångspunkt är att man måste vara medveten om skulden och att den ska betalas ut under åren, säger Anders Knape.

I SKL:s ekonomirapport redovisas hur stort utrymme pensionsutbetalningarna kommer att ta i de kommunala finanserna framöver.

– Där kan vi se att det är ett begränsat utrymme. Men naturligtvis hade det varit trevligare om man inte hade haft den här skulden utan att pengarna fanns, antingen försäkrade eller fonderade, säger Anders Knape.

Varför har det blivit en pensionsskuld?

– Det har att göra med regelverket som har funnits. Kommunerna och staten har hanterat det på samma sätt, man har inte haft krav på sig att göra avsättningar eller fonderingar. Kommunerna har fått hantera frågan på det sätt man finner lämpligt när det gäller avsättningar.

Anders Knape påpekar att en kommun inte kan gå i konkurs eller ställa in betalningarna

Kan pensionärerna vara lugna, kommer de att få sin pension?

– Absolut. Det är ett åtagande som ingen kommer att krypa undan. Jag tror inte heller att pensionsskulden kommer att påverka servicenivån och möjligheterna att leverera välfärdstjänster till invånarna.