SCB

Försörjningsbördan ökar i kommunerna

Redan nästa år kommer 73 svenska kommuner att ha en ansträngd försörjningsbörda, där varje arbetande måste försörja sig själv plus fler än ytterligare en person. Det visar en prognos från Statistiska centralbyrån, SCB.

I Värmland är det Eda, Munkfors och Årjängs kommuner som kommer att ha störst försörjningsbörda. Om 20 år handlar det om över 200 kommuner, däribland även sådana som är välfungerande i dag som Danderyd, Norrköping, Vellinge och Lund. Samtidigt ökar klyftan mellan kommuner med en hanterbar försörjningsbörda och övriga. (DN/TT)