Hammarö

Kommunen satsar på barnomsorgen

Den borgerliga majoriteten vill satsa tre miljoner kronor för att öka personaltätheten tillsammans med de två miljoner kronor som bildningsnämnden fick extra inför 2011.

Kommunen planerar också att starta fler förskoleavdelningar.

Två nya förskoleavdelningar finns redan i budget och startar under första halvåret 2011, men planering för att starta ytterligare fyra avdelningar påbörjas nu med sikte på inflyttning i början av 2012.

– Vi har många barn på Hammarö och antalet ökar hela tiden, därför är det viktigt att satsa på en bra och trygg barnomsorg. Barnomsorgen har tidigare drabbats av flera besparingar och den trenden vill vi nu bryta. säger Leif Sandberg (M), kommunstyrelsens ordförande.