Rovdjur

Sju lodjur ska skjutas i Värmland

Det får fällas sju lodjur i Värmland under årets licensjakt. Det har Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet nu kommit överens om.

I hela området får det fällas 30 lodjur. Jakten ska pågå under mars månad. Antalet inventerade familjegrupper av lodjur i Värmlands län 24 för år 2009 och 26 under senaste inventeringen. Miniminivå för länet är 18 familjegrupper.

Jakten får endast ske med vapen och jakten är tillåten från och med 1 mars 2011 till och med den 31 mars 2011. Lodjur får jagas oberoende av kön och ålder och jakten får ske i hela länet.Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

Jaktledaren är även ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet kommer fram till myndigheterna. Naturvårdsverket har gjort bedömningen att undantag från anmälningsskyldigheten till jaktregistret kan göras och att endast jaktledaren behöver registrera sig för licensjakt efter lodjur.

När ett lodjur har fällts eller påskjutits ska detta omedelbart anmälas till Länsstyrelsen på telefon 054-19 73 75. Efter det att ett lodjur har fällts eller påskjutits får ytterligare jakt inte bedrivas inom det område som jaktledaren ansvarar för, innan jaktledaren fått besked från Länsstyrelsen om att tilldelning återstår inom länet. Information om återstående tilldelning finns på telefonsvarare 054-19 71 51.

Jakten avlyses då det totala antalet lodjur fällts eller påskjutits och avräknats.

Naturvårdsverket beslutade den 17 februari att överlämna till Länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet att ta beslut om licensjakt på lodjur. Beslutet omfattar 30 lodjur för hela förvaltningsområdet. 25 av dessa fördelas till licensjakten och 5 reserveras för skyddsjakt under 2011. /Text: Länsstyrelsen