Landstinget

Icke-medicinsk sterilisering åter möjlig

1:25 min

Nu blir icke-medicinsk sterilisering möjlig i Värmland igen. Efter ett JO-beslut återinförs nu ingreppet i det offentliga vårdutbudet.

Efter att ingreppet varit bortprioriterat under några år på grund av långa vårdköer, beslutar Landstinget i Värmland nu att erbjuda möjligheten till operation till de som så önskar.

– Det finns en risk att köerna påverkas eftersom det här är ett behov vi för närvarande inte tillgodoser. Målsättningen är dock att lösa det så att det inte påverkar värmlänningens kösituation, säger divisionschefen för opererande specialiteter, Tobias Kjellberg.

Sedan vintern 2008 har de värmlänningar som önskat att sterilisera sig av andra skäl än rent medicinska, hänvisats till den privata vården. Men efter en JO-anmälan och därtill kommande beslut, återinförs nu ingreppet i det offentliga vårdutbudet i Värmland. Det är ännu inte klart när i tid operationerna kommer att börja genomföras igen men enligt divisionschefen för opererande specialiteter, Tobias Kjellberg, krävs det inga särskilda insatser för att sjösätta beslutet.

– Verksamhetsledningen arbetar nu med att ta fram ett förslag på hur man ska återinföra ingreppen igen. Det är positivt att värmlänningarna nu får ta det av det här och vi får ta ställning till vilka effekter det får för det kommande budgetarbetet, säger Elisabeth Kihlström, landstingsråd och ordförande i sjukhusutskottet, i Landstinget i Värmland.