Värmland bäst på läkartider

Värmland är bäst i landet på att ordna läkartider. Det visar mätningar gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting. Men det är fortfarande problem att få rådgivning från vårdcentralerna per telefon.

Den senaste mätningen från mars visar att 95 procent av de värmländska patienterna, som behövde träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns på sju dagar.

Däremot är det fortfarande problem att komma fram till rådgivningen på vårdcentralerna. Av 74 000 samtal besvarades 48 000, en svarsfrekvens på 64 procent.

– Vi är glada över att vi kan fortsätta att erbjuda befolkningen en god tillgänglighet till våra läkare för en första bedömning. Att bedöma akuta och oklara sjukdomstillstånd är en av de viktigaste uppgifterna för primärvården och det är något som vi prioriterar, säger Karin Malmqvist som är chef för division allmänmedicin.

– Vi fortsätter att arbeta med telefontillgängligheten. Vi arbetar även med andra sätt att nå vårdcentralen, som exempelvis e-tjänsten Mina vårdkontakter som vi satsar på att ha infört på alla vårdcentraler innan sommaren, säger Karin Malmqvist.