Projekt undersöker laxens vandring

1:19 min

Om den vilda vänerlaxen ska bli livskraftig i framtiden måste den få bättre hjälp att ta sig förbi alla kraftverk i älven. På länsstyrelsen har ett projekt just dragit igång om vilka åtgärder som krävs för att laxarna ska kunna vandra.

Den vilda vänerlaxen som behöver vandra upp i norra Klarälven för att leka stoppas idag av flera vattenkraftverk, och många laxungar dör i kraftverkens turbiner på väg tillbaka mot Vänern. Idag planterar man ut odlade laxyngel och fångar en del laxar vid Forshaga kraftstation och fraktar dem till lekvattnen. Men långt ifrån alla laxar fastar i fällan och det har på senare tid inte gjorts några åtgärder för att småfisken levande ska ta sig tillbaka till Vänern.

– Det är olika rännor och avledare som ska till för att leda in de här små laxungarna, säger Mikael Hedenskog, projektledare på länsstyrelsen för "Vänerlaxens fria gång".

Varför är det viktigt att satsa på vänerlaxen?

– I förlängningen kan det ge ett lyft för sportfisket och turismen. Klarälven är ju något folk förknippar med Värmland, säger Mikael Hedenskog.