Vi äter för lite frukt och grönt

Fler än nio av tio invånare i Karlstad, eller 93 procent, äter för lite frukt och grönt. Det visar en ny sammanställning från Statens folkhälsoinstitut.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, totalt ett halvt kilo, vilket till exempel motsvaras av tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

I Karlstad är det bara tolv procent som når upp till rekommendationen, motsvarande siffra för landet som helhet är nio procent.

– Genom att äta mycket frukt och grönsaker ökar vi möjligheterna att må bra samtidigt som vi motverkar flera vanliga sjukdomar, säger Birgitta Sjökvist, chef för Friskvården i Värmland.

Goda matvanor förebygger övervikt och cancer samt minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och högt blodtryck. En låg konsumtion av frukt och grönsaker är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den sjunde vanligaste orsaken till för tidig död i höginkomstländer.